KNAPPENS HIGH VOLTAGE AB

Kabelförläggning

KABELFÖRLÄGGNING FRÅN START TILL MÅL

Kabelförläggning i slang blir mer och mer vanligt i dagen samhälle. Vi på Knappens High Voltage har hög erfarenhet av kabelförläggning i slang. Vi har under dom senaste åren satsat hårt på kabelförläggning och har marknadledande kabeltryckning för kabel i slang samt öppen chakt. Vi jobbar med "Push and Pull" tekniken vilket menas att vi lägger största kraften på kabelmataren och mindre kraft på kabeldragen, detta medför en mer skonsam förläggning, gentemot att bara dra i kabeln.